ПЪТЕШЕСТВЕНИК В ЖИВОТА

Наричам себе си пътешественик в живота,но бих добавил и изследовател. Да пътешестваш не значи непременно да пътуваш надалеч – човек може да бъде пътешественик и в родния си град, ако просто си позволи да го погледне от друг ъгъл. Не е нужно много и за да изследваш – наричам го да се наслаждаваш на живота максимално.