ДА УЛОВИШ МОМЕНТА

Наричам себе си пътешественик в живота, но бих добавил и изследовател. Да пътешестваш не значи непременно да пътуваш надалеч – човек може да бъде пътешественик и в родния си град. Не е нужно много и за да изследваш – наричам го да се наслаждаваш на живота максимално.